Frösekebygdens Samhällsförening/Kronofors IF Styrelse

Joachim Åberg

Ordförande

Christina Holmström

Ledamot

Sandra Bodén

Sekrerterare

Paulina Löfgren

Ledamot

Mats Fransson

Kassör

Staffan Gustafsson

Ledamot

Niklas Karlsson

Ledamot

Birgitta Ekroth

Ledamot

Verksamhetsplan 2020

  • Arbeta för att göra Fröseke attraktivare för boende och besökande i bygden
  • Arbeta tillsammans med övriga föreningar i bygden för att få bygden levande, skapa mötesplatser och värna om gemenskap
  • Att i olika verksamheter utnyttja Frösekebygdens stora möjligheter till friluftsliv
  • Att vara drivande vid skötsel av badplatsen och hjärtstartaren
  • Bedriva bouleverksamhet, mattcurling, frigörande dans, bordtennis och gym
  • Anordna Äggsexa, Valborg och metartävling tillsammans med Fröseke folkets hus och ev andra tillställningar
Translate »

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer