Historik

Fröseke Byggnadsförening UPA historia.

Fröseke Byggnadsförening UPA bildades 1945, Man inköpte då mark till Uvaparken på stranden till Uvasjön. Där byggdes en park med Dansbana med lotteristånd till parken inköptes en militärbarack 7*16m och flyttades till Uvaparken. Baracken användes som samlingssal och serveringslokal vid festligheter.

I slutet på 50 talet börjades en planering av ett nytt folketshus på tomten bredvid Uvaparken. Arbetarna på industrierna och serviceföretag arbetade 8 lördagar som grund plåt till Folketshus. Företagen skänkte likamycket pengar och det blev grundmedlen till Folketshus.

Fröseke Folketshus invigdes 1966. 1967 övertogs bioverksamheten i Fröseke. Folketshus användes till föreningsverksamheten i Fröseke och användes också som gymnastiksal av Frösekeskolan som är granne. Uvaparken och Baracken användes som komplettering.

Den 5/4 1983 Brann Fröseke folketshus ner till grunden på grund av överhettning i en likriktare till den ena projektorn.

Den 14 april 1984 invigdes ett nytt folketshus 120 m2 större än det gamla folketshus finansierat av försäkringspengar och bidrag från Boverket och Uppvidinge Kommun. Folketshus användes mycket som gymnastiksal, samlingssal, samt bio. Det fanns ytterligare 2 mötes rum samt kök. I källaren var det omklädningsrum, Bastu och luftskyttebana. 1986 byggdes en ny dansbana i Uvaparken.

2005 installerades det bergvärme för egna medel. 2008 byggdes luftskyttelokalen om till Gym.

Den 7:de maj 2010 ödelades Fröseke Folketshus av en brand. Brandorsak var isolationsfel i en kabel till en evakueringsfläkt på taket.   Förstämningen i Fröseke var stor och vid ett allmänt möte med 60 talet närvarande togs beslut om återuppbyggnad. Kraven på nya Folketshus var

  • att vara anpassat för framtida verksamhet
  • att utnyttja sitt läge vid Uvasjön,
  • att det skulle vara billigt i drift,
  • att det skulle vara lättskött.

Nya Folketshus skulle byggas för de försäkringspengar som för gamla Folketshus.

Det nya folketshus var färdigt i April 2012. Och invigdes den 5 juni 2012. Föreningens bryggkommitté var Lars Persson, Håkan Franzen och Rolf Johansson, de gjorde ett fantastiskt arbete och det gjordes ideellt. Arbetet med att köpa in inventarier pågick parallellt med byggnationen och gjordes ideellt där styrelsen var drivande. 2012 genomförde Film i Glasriket ett EU-projekt som var att inköpa 4 st digitala biografutrustningar som skulle delas av biograferna i Film i Glasriket. Detta medförde att Fröseke Folketshus fick tillgång till en digital Bioprojektor som delades mellan Alsterbro Folketshus och Fröseke Folketshus fram till den 5/4 2019.  Det visades 214 föreställningar med kommersiella filmer, besöks talet var total publik på 5236. Dessutom gjordes det 25 andra filmarrangemang. Transporterna mellan Fröseke och Alsterbro gjordes ca 400 ggr (1000mil och 800 mantimmar på 6,5 år) Ideellt. Arbete de närmaste åren efter invigningen var att få igång uthyrningen och verksamheten. 2018 byttes det tak och ommålning av lotteribyggnaden och komplettering av ventilationen i stora salen. Genom Jan & Erlands Stiftelse så gjordes en energibesiktning denna gav förslag på följande åtgärder:

  • Styrning av värmen i stora salen efter när det är verksamheter där.
  • Styrning av ventilationen till när det är verksamhet i lokalen.
  • Byte av lamporna i stolpbelysningen till LED lampor.
  • Byte av scenbelysningen till led-armaturer.
  • Installation av solceller.
  • Installera en automover för att ersätta gräsklipparen

Med dessa punkter skulle nettoförbrukning halveras på årsbasis till ca 10 000 kWh eller 22kWh/m2. Dessa punkter genomfördes hösten 2018 med bidrag från Jan & Erlands Stiftelse. 2019 har ett bioprojekt genomförts, som innefattade inköp av en egen bioprojektor och bioserver, byte av bioduk samt uppgradering av ljudanläggningen. Finansieringen var bidrag från Filminstitutet, Uppvidinge Kommun och Sparbanksstiftelsen samt egna medel.