Fröseke Byggnadsförening UPA historia

Fröseke Byggnadsförening UPA bildades år 1945 då marken vid Uvasjöns strand köptes och Uvaparken anlades. I parken byggdes en dansbana och ett lotteristånd. Man köpte även in en 112 m2 stor militärbarack som flyttades till Uvaparken. Baracken användes som samlingssal och serveringslokal vid festligheter.

I slutet av 50-talet påbörjades planerna för att bygga ett nytt Folkets Hus på tomten bredvid Uvaparken. Arbetarna på de lokala industrierna och serviceföretagen arbetade 8 lördagar för att få ihop till en grundplåt till bygget och företagen skänkte lika mycket pengar. Detta lade grunden till bygget av Folket Hus.

Fröseke Folkets hus stod klart 1966 och invigdes med pompa och ståt. 1967 övertogs bioverksamheten i drevs i Folkets hus regi. Lokalerna användes i Frösekes föreningsverksamheter och även som gymnastiksal av Frösekeskolan som då låg granne med Folkets Hus. Uvaparken och baracken användes även de som komplettering.

Den 5 april 1983 brann Fröseke Folkets Hus ner till grunden, brandorsaken var överhettning i en av filmprojektorernas likriktare.

Den 14 april 1984 invigdes ett nytt Folket Hus. Den nya byggnaden var 120 m2 större än den gamla byggnaden och finansierades av försäkringspengar och bidrag från Boverket och Uppvidinge Kommun.

Det nya Folkets Hus användes även det som samlingssal, gymnastiksal samt biograf. Det fanns ytterligare två mötesrum och ett kök i byggnaden och i källaren fanns det omklädningsrum, bastu och en luftskyttebana.

År 2005 installerades bergvärme bekostat av egna medel. 2008 byggdes lokalen för luftskyttet om till ett gym.

Tråkigt nog eldhärjades och ödelades Fröseke Folkets Hus ännu en gång den 7 maj 2010. Brandorsaken var ett isolationsfel i en kabel till en evakueringsfläkt på taket.

Förstämningen i Fröseke var stor och vid ett allmänt möte där 60 personer deltog, togs beslut om återuppbyggnad av Folkets Hus.

Kraven på det nya Folkets Hus var:

  • att det skulle vara anpassat för framtida verksamhet
  • att utnyttja läget vid Uvasjön
  • att det skulle vara billigt i drift
  • att det skulle vara lättskött

Det nya moderna Folkets Hus byggdes för försäkringspengar och stod färdigt i april 2012 och invigdes den 5 juni 2012. Föreningens byggkommitté bestod av Lars Persson, Håkan Franzén och Rolf Johansson, de gjorde ett fantastiskt arbete och det utfördes ideellt. Arbetet med att köpa in inventarier pågick parallellt med byggnationen och även detta gjordes ideellt där styrelsen var drivande.

2012 genomförde Film i Glasriket ett EU-projekt där 4 st digitala biografutrustningar köptes in. Dessa skulle delas av biograferna i Film i Glasriket. Detta medförde att Fröseke Folkets Hus fick tillgång till en digital bioprojektor som delades med Alsterbro Folkets Hus fram till den 5 april 2019. Under denna tid visades hela 214 föreställningar av kommersiella filmer med en total publik på 5236 besökare. Dessutom genomfördes 25 andra filmarrangemang. Transporterna av filmutrustningen mellan Fröseke och Alsterbro gjordes ca 400 ggr (1000 mil och 800 mantimmar på 6,5 år) helt ideellt.

De närmaste åren efter invigningen ägnades mycket arbete åt att få igång uthyrningen och verksamheten i lokalerna.

2018 var det dags för takbyte och ommålning av lotteriståndet, i huvudbyggnaden fick stora salen en komplettering av ventilationen.

Genom Jan & Erlands Stiftelse genomfördes en energibesiktning vilket resulterade i förslag på följande åtgärder:

  • styrning av värmen i stora salen beroende på typ av verksamhet
  • styrning av ventilationen efter verksamhet
  • byte av lamporna i stolpbelysningen till LED-lampor
  • byte av scenbelysningen till LED-armaturer
  • installation av solceller
  • installera en robotgräsklippare för att ersätta den manuella gräsklipparen

Genom att åtgärda dessa punkter skulle nettoförbrukning halveras på årsbasis till ca 10 000 kWh eller 22kWh/kvm. Dessa punkter åtgärdades hösten 2018 med bidrag från Jan & Erlands Stiftelse.

2019 genomfördes ett bioprojekt som innefattade inköp av en egen bioprojektor och bioserver, byte av bioduk samt uppgradering av ljudanläggningen

2019 påbörjades diskussioner om vad vi skulle göra med Uvaparken, om den skulle rivas eller om vi kunde utveckla verksamheten i parken. Vi beslöt att göra ett test med att driva ställplatsverksamhet, vilken vi öppnade i slutet juli 2019. Försöket föll väl ut och vi påbörjade då ett projekt med att bygga en ställplats i Uvaparken. Vi tog fram ritningar och kostnadsberäkningar och skickade in en ansökan för EU-medel från Jordbruksverket och även en ansökan till SydostLeader.

2020 fick vi beviljat ett bidrag på 403 000 kr från EU/Jordbruksverket och SydostLeader. Arbetet med ställplatsen påbörjades sommaren 2020 och var färdigt våren 2021. Den gamla militärbaracken rustades upp och bygges om till ett modernt servicehus, där det förutom toaletter och duschar byggdes ett övernattningsrum med fyra bäddar samt ett mötesrum med utsikt över Uvasjön.

Arbetet utfördes bland annat med hjälp av 3000 timmar ideellt arbete. Kostnaden blev ca 500 000 kr mot beräknat 420 000 kr. Mellanskillnaden betalade vi med egna medel. Ställplatsen blev en succé! 2021 hade vi 720 husbilsnätter (eller ca 20% på helårsbasis). 2022 har det hittills varit 750 husbilsnätter.

Efter pandemin har uthyrningen av Folkets Hus tagit fart och vi ha t.o.m. september 2022 haft 293 aktiviteter i Folkets Hus och 6300 personer har besökt oss. Detta gör att arbetsbelastningen på ideellt arbete varit extremt högt.

Sommaren 2022 har två laddstolpar för elbilar installerats med hjälp av bidrag från Jan & Erlands stiftelse. De finns i anslutning till Folkets Hus parkeringsplats och togs i drift i början av oktober 2022.

Translate »

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer