Fröseke Byggnadsförening UPA Styrelse

Bo Arvidsson

Ordförande

Tel. 073-0529225

Rolf Johansson

Styrelseledamot

Tel. 070-604 94 89

Nils Harju

Vice Ordförande

Tel. 070-297 65 35

Seth Nilsson

Ersättare

Tel. 070- 571 01 19

Gith Johansson

Kassör

Tel. 073-512 95 44

Christina Holmström

Esättare

Tel. 076-134 67 61

Helén Schultzberg

Sekreterare

Tel. 070-525 70 40