Projekt Uvaparken

Med bidrag av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och LEADER

Barackprojektets syfte

Fördelar För Folkets hus med detta projekt är att:

 • Detta skulle göra att vår fina park används mycket mera.
 • Detta skulle gynna vårt Folkets hus som kan ha boende vid uthyrningar för kalas och evenemang.
 • Detta skulle öka våra intäkter så att vi på sikt kan ha någon deltidsanställd och därmed minska våra ideella timmar från dagens ca 800 tim/år. Det är inte troligt att vi kan räkna med så mycket ideella timmar i framtiden.
 • Det kan öka besökstalet för Fröseke Folkets hus-bio.
 • Huvuddelen av den el som kommer att förbrukas kommer från vår solcellsproduktion.

Fördelar för övriga bygden med detta projekt är att:

 • Det kommer att gynna Kronofors IF med det nya Uffes Gym Kraftverket.
 • Det kan öka användningen av Boulebanan.
 • På sikt kunna öka underlaget för viss service i samhället i framtiden.
 • Detta gynnar också Uvasjöns Fiskevårdsområde som har sin basplats 200 m från Uvaparken. Med försäljning av fiskekort samt uthyrning av båtar.
 • Detta kommer också att öka antalet besök i Hinkaryds Naturvårdsreservat som bara är 500 m fågelvägen från Uvaparken
 • Detta kommer också att gynna Bockaskruvs Naturreservat ca 3 km cykelväg.
 • Använda Baracken som en öppen träffpunkt för bygdens invånare.

Mål med projektet

 • Att öka turismen i Fröseke
 • Att öka omsättningen för Fröseke Byggnadsförening UPA
 • Att öka attraktionen för Fröseke Folkets hus.
 • Att öka besöken hos lokala aktörer.

Vad som händer i Uvaparken

Genomförandet del 1

 • Gräva avlopp från Folkets hus till baracken och vidare till tömningsplats för gråvatten. Klart
 • Göra en tömningsplats för gråvatten. Klart
 • Göra en tömningsplats kemtoaletter i Baracken. Klart
 • Byta Ytterpanel samt samtliga fönster på Baracken,  panoramafönster åt öster. Klart
 • Bygga  handikapptoalett, vanlig toalett, duschrum, allrum samt ett samlingsrum med pentry i Baracken.Klart
 • Bygga ett övernattningsrum, Övriga delar av baracken blir ett förråd. Klart
 • Dra ny el-huvudledning från Folkets hus till Baracken. Byta ut all elinstallation med belysning i Baracken. Klart
 • Installera luft/luftvärmepump i Baracken och en varmvattenberedare. Sätta upp eluttag i parken. Klart

Genomförandet del 2

 • Byta tak på Baracken Klart
 • Bygga ett trädäck på södra sidan av Baracken mot Uvasjön Klart
 • Göra entrén till baracken handikappvänlig Klart
 • Att göra en mall för informationsblad som skall visa Uvaparkens ställplats, Fröseke Folket shus, sevärdheter i Frösekebyggden, aktiviteter i närområdet, serviceställen som matbutiker och matställen samt en karta med lämpliga promenader och cykelstråk. Klart

Mer om projektet

Ideellt arbete som ska utföras

Som ni ser så är det mycket arbete som skall göras.

Kan ni tänka er att hjälpa till med något så är vi tacksamma.

Hör då av er till Nils Harju 0702976535 är ni snälla.

Tack På Förhand