Ställplatser

Välkomna till Uvaparkens Ställplats

Ta en paus på resan och parkera din husbil vid Uvasjön.

Uvasjöns Ställplatser ligger vackert vid Uvasjöns strand. Fina promenadstråk finns längs sjön och längmed Alsterån för dig som vill ha en skön naturupplevelse. I utkanten av byn finns naturreservatet Hinkaryd med en vandringsled genom förtrollande urskog. Uvasjön erbjuder både fiske, båtuthyrning och en vacker badplats med bryggor och grillplats.

Information & Priser

Uvaparkens ställplats har totalt 10 platser, alla med el. Vid ställplatsen finns ett servicehus med dusch, toalett, HWC och latrintömning. I anslutning till servicehuset finns också möjlighet att fylla på dricksvatten samt en lättåtkomlig tömningsplats för husbilens spillvattentank (ej i bruk för tillfället). Avgiften gäller från 12:00 och 24 timmar framåt. Platserna går ej att förboka

LÅGSÄSONG 140 kr per natt inkl el
15/8 – 15/6 Kl 12:00-12:00
HÖGSÄSONG 180 kr per natt inkl el
16/6 – 14/8 Kl 12:00-12:00

Betalning sker via Swish till Swish-nummer 123 449 19 65, eller betala med kort via PayPal, du hittar en betalknapp här på sidan. Ange ditt registreringsnummer i meddelandet.

För kontant betalning ring 070-297 65 35 eller 073-052 92 25.

Efter betalning får du ett meddelande med kod till servicehuset.

  • Husbilsplatser finns vid dansbanan och eluttag finns.
  • Sopor töms i den gröna soptunnan vid Folkets hus.
  • Toaletter och dusch finns i servicehuset ingång genom dörren på långsidan.
  • Tömning av toalettavfall sker via dörren på gaveln av servicehuset.
  • Tömningsmöjligheter av gråvatten finns för tillfället inte.

För mer information ring 073- 052 92 25 eller 070-297 65 35.

Fröseke Byggnadsförening UPA

Hitta hit – How to find us

Welcome to Uvaparken’s site for motorhomes

The parking lot have 10 plots, all with electricity. At the parking lot there is a service building with shower, toilets, fresh water and latrine emptying. 

Next to the service building, it is also possible to refill drinking water and an easily accessible emptying place for the motorhome’s waste water tank (not in use at the moment).

The fee applies from 12:00 and 24 hours onwards. The plots cannot be pre-booked.

PEAK SEASON SEK 140 per night incl electricity
August 15 – June 15
OFF-SEASON SEK 180 per night incl electricity
June 16 – August 14

Payment is made via Swish or PayPal.

Pay to Swish number 123 449 19 65, or pay by card via PayPal, use the payment button on this page.
Enter your registration number in the message.

For cash payment call +46 70-297 65 35 or +46 73-052 92 25.

After payment, you will receive a message with the code for the service building.

  • Motorhome plots are available around to the dance floor area and electrical outlets are available.
  • Garbage is emptied in the green rubbish bin at the main building (Folkets hus).
  • Toilets and showers are in the service building, entrance through the door on the long side.
  • Toilet waste is emptied in the service building via the door on the gable.
  • There are currently no drainage options for grey water.

For more information call +46 73- 052 92 25 alt +46 70-297 65 35

Pay with PayPal

(12% VAT will be aded to the price)

OFF-SEASON: June 16 - August 14
Car registration number: *
 
PEAK SEASON: August 15 – June 15
Car registration number: *